Doel:

 

Stichting Anadolu tracht jongeren met verschillende achtergronden kennis te laten nemen van elkaars cultuur door middel van volksdansen en muziek.

Bovenstaande kun je onderverdelen in 3 belangrijke peilers van de Stichting:

- Ondersteunen van verschillende organisaties op het gebied van Volksdansen.
- Het stimuleren van jongeren om deel te nemen aan bovengenoemde taken ter bevordering van een effectief gebruik van hun vrije tijd.
- Jongeren met verschillende achtergronden stimuleren om culturele waarden met elkaar te delen.